משרדנו מעניק שירותי חשבות וניהול כספים המיועדים לחברות הפועלות במגוון רחב של תחומים ומצויות בשלבים שונים במחזור חייהן. השירותים מביאים לחסכון מיידי בהוצאות החברה וזאת בשל העלות הנמוכה יחסית של השירותים בהשוואה למשרת עובד שכיר. 

השרות כולל:

  • ניהול פיננסי שוטף.
  • פיקוח על הנהלת החשבונות.
  • הכנת דוחות דירקטוריון.
  • הכנת דוחות תזרים מזומנים.
  • עבודה מול בנקים.
  • ניתוח Burn Rate חזוי והשלכתו על תכנית העבודה.
  • הכנה ומעקב אחר תקציב.