כתובתנו:   רחוב הארבעה 28, מגדלי חג׳ג׳, מגדל צפוני, קומה 26, תל אביב. 

מספר טלפון : 03-5626274

מחלקת ביקורת – שלוחה 1
מחלקת יועצי מס – שלוחה 2
מחלקחת הנהח"ש – שלוחה 3
שותפים- שלוחה -4
מזכירות – שלוחה 0

דואר אלקטרוני: 
dani@db4u.co.il

פקס 03-5621219