אנו מלווים לקוחות רבים משלב הכנת תוכנית עסקית למשקיעם ולבנקים ועד לשלב הקמת החברה ובשלותה.